KX Laser - domáca liečba na základe súčasných poznatkov lekárskeho vývoja

Naše laserové prístroje, ktorých hlavným poslaním je predovšetkým domáca liečba, umožní liečiť pomocou bezpečného ožarovania krvi nosnú dutinu až 130 chorôb súvisiacich so zlým stavom krvi. Tri typy zdravotných prístrojov umožňuje liečbu, ktorá bole pred tým  prevádzaná iba v nemocniciach, teraz už i doma, v práci, pri cestovaní a kdekoľvek  inde. Bližšie informácie o liečebných účinkoch viď. použitie

laser gx2010a1.jpg

 

Prístroje KX Laser

Tieto laserové prístroje boli vyvinuté po mnohoročnom vývoji špičkovým technologickým inštitútom pri Guilin Kangxing Medical Instrument v Číne.  Výrobca spojuje vedecko-výskumnú činnosť, výrobu a predaj a jeho výrobky tvoria integrovaný celok optiky, elektriny a výpočtovej techniky. Vlastní viac než 70 patentovaných technologických položiek, z ktorých väčšina je použitá v našich prístrojoch. Výroba zdravotnej techniky si udržuje vysokú kvalitu a musí dodržiavať získané medzinárodné certifikáty systému akosti. Laserové prístroje taktiež vlastnia certifikáty CE a sú schválené pre predaj v EU. Každý typ laserového prístroja uvádzaný do predaja bol najprv podrobený klinickým skúškam a výrobca podáva a dokladuje EC prehlásenie o zhode.

Liečebný mechanizmus laserových prístrojov KX Laser je založený na ošetrení krvi a nervového systému laserovým lúčom umiestneným v nosnej dutine. Ožarovanie krvi a proces biostimulácie (ovplyvnenie živých buniek fyzikálnymi faktormi) je známy už dlhšiu dobu a je i v súčasnosti s úspechom používaný v lekárskej praxi, avšak väčšiemu rozšíreniu dosiaľ bránila nutnosť hospitalizácie pod lekárskym dozorom, nutná z dôvodu vnútrožilového ožarovania. Preto je metóda ožarovania krvi dlhodobo vyskúšaná a píše sa o nej v mnohých odborných lekárskych správach a štúdiách. Rovnako tak je známy široký účinok uplatnenia na rôzne onemocnenia a na úspešnú liečbu poúrazových a ischemických stavov.

Bezpečnosť biolasera 
Možná nedôvera ohľadom bezpečnosti ošetrenia laserom, ktorá pramení z nedostatočných znalostí o pôsobení biolasera nie je na mieste, nakoľko použité hodnoty ožarovania a zariadenia do triedy IIa (stanovenie miery rizika zdravotného prístroja) zaručuje jednoznačnú bezpečnosť pri používaní tohto zdravotného prístroja. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že pokiaľ medikamentózna liečba má nepriaznivé vedľajšie účinky liečiv, pri laserovom ožarovaní krvi, žiadne negatívne vedľajšie účinky neboli zistené za celú dobu existencie tejto metódy. Pri použití prístroja je však potrebné rešpektovať niektoré obmedzenia, ktoré sú uvedené v časti „ Použitie“

Revolučnosť metódy laserového ožarovania krvi cez nosnú dutinu spočíva predovšetkým v tom, že je táto metóda neinvazivná, nie je nutná hospitalizácia a v dôsledku ľahkej a mobilnej aplikácie, má široké možnosti použitia s rovnakým, alebo aj vyšším účinkom v porovnaní s metódou vnútrožilového ožarovania. Pre dobrý kontakt laserových lúčov s krvou bola zvolená nosná dutina, pretože je značne porézna a má bohaté krvné riečište, vrátane mnohých nervových zakončení. Touto oblasťou preteká všetka krv cirkulujúca v tele a preto tu dochádza k jej ľahšiemu ožarovaniu v priebehu niekoľkých minút. Okrem toho je tiež ožarovaná spodná časť lebečnej dutiny a tým sa zlepšuje cirkulácia krvi v mozgu a aktivujú sa spiace mozgové neuróny. Fotóny lasera v krvi spôsobujú zvýšenie enzýmov, čo má za následok rozpúšťanie lipidových vrstiev obaľujúcich červené krvinky (erytrocyty) a tie môžu znovu získať svoju funkciu v prenášaní kyslíka. Takisto sa obnovuje negativný náboj na povrchu erytrocytov a odpudivá sila znova oddelí bunky, ktoré boli predtým zlepené v zhlukoch. Dochádza tiež k zmenám enzýmov a proteínov a stimulácii sympatických a parasympatických nervov, pričom zmršťovanie a rozširovanie nosnej sliznice reflexívne spôsobuje zlepšenie krvnej cirkulácie v oblasti mozgu a v celom tele.

ÚČINNOSŤ PRÍSTROJOV KXL

Účinky prístrojov KXL sú nespochybniteľne preukázané pri skúmaní odobratej kvapky krvi pod mikroskopom pred a po použití prístroja.

a)                                               b)

krev před ozářením, po ozáření

a) Pred ožiarením sú červené krvinky zlepené v dôsledku vysokej viskozity krvi
b) Po ožiareniu sú červené krvinky normálne rozptýlené
viac

Skúsenosti s používaním prístroja

Nižšie sú uvedené odkazy na niektoré výsledky liečby a ohlasy užívateľov, ktorí prístroj zakúpili a podelili sa s nami o svoju skúsenosť.

Najnovšie skúsenosti užívateľov

Úprava vysokého krvného tlaku
Liečba psoriázy
Zlepšenie metabolizmu
Napísali nám
Skúsenosti s jednoročným používaním prístroja
Praktické poznatky z KXL centra Moravská Třebová

 

Odkaz na video /v angl./

FAQ - časté otázky tu

Pre vzájomnú spoluprácu

Hľadáme distribútorov, obchodníkov s možnosťou prezentácie našich prístrojov KX Laser. Bližšie podrobnosti upresníme na našich kontaktných telefónnych číslach príp. e-mailom viď. kontakt.


2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare