FAQ - časté otázky


A / OTÁZKY NA LASEROVÉ OŽAROVANIE


1) Aký je princíp laserového ožarovania krvi?


Fotóny vyžiarené laserovým lúčom sú absorbované molekulami krvi a sú premenené na vnútornú molekulárnej energiu, ktorá ich aktivuje. Fotóny môžu generovať ďalšie fotochemické reakcie aj biologické účinky použiteľné v lekárskej terapii. Tento proces sa nazýva fotónová krvná terapie.

2) Aký druh svetla je laser a aký materiál vyžaruje?


Laserové svetlo sa vyznačuje koherentnou (fázové vlny sa pohybujú vo fáze jedna s druhou) polarizáciou (smerové určenie) monochromatickosti (farby rôzne podľa vlnových rozsahov).
Podľa materiálov, ktoré emituje laserové žiarenie sú lasery pevné, polovodičové, plynné a kvapalné.

3) Aká terapia je použitá u prístrojov KX L?


KXL uplatňuje svetelnú terapiu, ktorá patrí medzi fyzikálne terapie. Je to bezbolestná metóda bez traumatických následkov a vedľajších účinkov.

4) Prečo je ožarovanie KX laserom bezpečné?


Bezpečnosť biolasera KXL je daná jeho zaradením do úrovne bezpečnosti 3 R, ktorá nie je nebezpečná pre ľudí. KX Laser pracuje s nízkou intenzitou žiarenia, ktorá sa nazýva LLLT (Low Lever Laser Terapy) a tento nízky výkon lasera (5mW) spolu s vlnovou dĺžkou 650 nm má veľmi priaznivé účinky na organizmus bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

5) Prečo KXL používa na ožarovanie krvi nosnú dutinu?


Dlhodobými klinickými skúškami bolo zistené, že aplikácie laserových lúčov v nosovej dutine má takmer rovnaký účinok ako pri priamom ožarovaní krvi laserovou sondou v žile. Je to spôsobené bohatou sieťou krvných ciev v nosovej sliznici, ktorá je navyše veľmi tenká a bohatá na póry. Tak dochádza k dobrému kontaktu fotónov s krvnými bunkami a rýchlemu prenosu do celého tela. Laser tiež v týchto miestach stimuluje kramiálne nervy, tepny a žily, ktoré tu prechádzajú. Nervové bunky sú aktivované, zlepšuje sa ich energetický potenciál a dochádza tiež k zlepšenému prekrveniu v mozgovej oblasti.

6) Aký je mechanizmus liečby a terapie pri použití metódy LLLT?


Keď dôjde ku kontaktu fotónov (ktoré sú koherentné, polarizované a monochromatické) s krvou v oblasti nosovej sliznice, aktivujú sa krvné enzýmy a metabolizmus lipidov, odstraňujú sa nežiaduce obaly elektrocytov a znižuje sa cholesterol. Stimulujú sympatické a parasympatickej nervy v lebečnej oblasti a dochádza k zlepšeniu cirkulácie a mikrocirkulácie krvi v celom tele. Zlepšenie funkcie červených krviniek, ktoré zásobujú všetky orgány tela kyslíkom a ďalšími komponentmi, spôsobuje lepšie prekrvenie všetkých orgánov tela vrátane tých, ktoré sú závislé na cievnu mikrocirkuláciu. Okamžitý účinok po 30 min. ožiarenia je už viditeľný zväčšením krviniek v mikroskope.

7) Aké choroby KXL hlavne lieči a čoho sa treba vyvarovať?


S ohľadom na mechanizmus účinku možno KXL využiť predovšetkým na liečbu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení: vysoký tlak, infarkt myokardu, ischemickej choroby srdca, mŕtvice, bolesti na hrudi, znížená mikrocirkulácia a problémy z nej vyplývajúce ako zlé prekrvenie dolných končatín, nepohyblivosť údov, bolesti hlavy a pod. Významné je tiež zníženie hladiny cukru a tukov v krvi v dôsledku zlepšenia metabolizmu a zlepšenie imunity.
Účinnosť KXL má široké spektrum, pretože krv ovplyvňuje všetky orgány tela a tým má aj priamy vplyv na rôzne ochorenia v dôsledku jej zlej funkčnosti. Zlepšením jej vlastností dochádza tiež k ovplyvneniu celého tela a zdravotných ťažkostí.
Pri použití KXL je potrebné sa oboznámiť s kontraindikáciami, ktoré sú uvedené v návode na použitie a v uvedených prípadoch prístroj nepoužívať, alebo sa poradiť s lekárom.

8) Ako dlho trvá doba liečby KXL?


Zlepšenie viskozity krvi sa prejavuje takmer okamžite po ošetrení, krvné lipidy sa odstraňujú pomalšie, zvyčajne do 1 mesiaca. Zjavné účinky pri liečbe chorôb sa však dostavujú v 3-6 mesiacoch liečby, niekedy aj neskôr, všetko závisí od stavu pacienta, jeho vek, životnom štýle a dĺžke chorobného stavu.
Musíme si uvedomiť, že na rozdiel od medikamentóznej liečby, kde sa výsledky dostavujú rýchlejšie, ale liečivo sa musí užívať väčšinou stále, je metóda LLLT pomalšia, ale odstraňuje príčiny chorôb a jej účinok je dlhodobý.

9) Prejavuje sa pri liečbe nejaká odozva organizmu?


Vo väčšine prípadov nie je ošetrenie laserom sprevádzané akýmikoľvek pocitmi. Iba staršie osoby, vážne chorí s oslabeným organizmom a nadmerne citliví ľudia môžu pociťovať symptómy spôsobené zvýšeným zásobovaním krvi a kyslíkom ako závraty alebo pocit tlaku v hlave, ale tieto príznaky sa väčšinou stratia do týždňa až 1 mesiaca. Môže sa tiež zvýšiť tepová frekvencia a dočasne zvýšiť tlak v dôsledku zvýšeného zásobovania srdca krvou ešte neprispôsobenými cievnymi a tepnovými stenami. Aj tieto príznaky však v krátkej dobe zmiznú, akonáhle sa odstránia usadeniny a krv začne hladko prúdiť.
Ľudia po mozgovej mŕtvici s poruchami pohybu môžu pociťovať menšiu bolesť a stuhnutosť údov, čo je len dočasný jav a znamená obnovenú funkciu mozgových buniek riadiacich pohyb končatín (v dôsledku ich lepšieho zásobenia kyslíkom).

10) Môže dochádzať ku krvácaniu z nosa?


Pri ošetrení KXL ožarovaním nosnej dutiny nemôže v žiadnom prípade dochádzať ku krvácaniu, pretože prístroj vyžaruje laserové lúče pri nízkom výkone 5 mV a vlnovej dĺžke 650 nm, ktoré nielenže nespôsobí poškodenie sliznice, ale majú naopak priaznivý vplyv na ochranu pred nachladnutím a sennou nádchou.


B / OTÁZKY NA nízkofrekvenčnú pulzačnú MASÁŽ


1) Aký je liečebný mechanizmus nízkofrekvenčnej pulzačnej masáže? (NPM)


NPM pôsobí prenesením rázových vĺn z vodivých lepiacich elektród alebo z masážnej obuvi príp .gum. elektród na povrch tela. Môže pôsobiť na akupunktúrne body alebo postihnuté miesta a pomocou 3 druhov masáže stimulovať nervy svalových tkanív, zlepšovať krvný obeh, odstraňovať bolesť a eliminovať, alebo odstraňovať choroby.
Podľa čínskej medicíny má schopnosť prečisťovať meridiány.

2) Nie je elektrický kontakt s povrchom tela nebezpečný?


Napriek tomu, že prístroj dokáže značne silne premasírovať celé skupiny svalstva, nie je elektrický prúd, vstupujúci do vášho tela nebezpečný, pretože má veľmi nízku hodnotu, menej ako 10 mA.
Prístroj však nesmú používať deti mladšie ako 12 rokov, ľudia s umelými náhradami srdca, pľúc a s ďalšími život udržujúcimi časťami, tiež pacienti s mozgovo cievnymi príhodami a srdcovo cievnymi príhodami musia byť opatrní - viď Bezpečnostné informácie v návode na použitie.

3) Aké choroby je možné odstrániť pomocou NPM?


Okrem okamžitej úľavy od bolesti od natiahnutia, alebo narazenia svalstva NPM pôsobí na akupunktúrne body ak sú elektródy na ne priložené (možné využiť schematických obrázkov v "Návode na použitie") alebo na akupunktúrne body na spodnej strane chodidiel (pomocou masážnej obuvi a gum. elektród ). Stimulácia akupunktúrnych bodov v príslušných miestach má pozitívnu odozvu na príslušné orgány.
Z hľadiska medicínskeho využitia bol preukázaný významný vplyv na obnovenie funkcií periférnych nervových poranení na rôznych miestach. (Pozri klinická štúdia v oddiele "Odborné štúdie")

4) Nevyvoláva masáž nepríjemné pocity?


Po nasadení elektród alebo nazutie masážnej obuvi treba výkon NPM plynulo zvyšovať a nastaviť si výkon a druh masáže podľa toho, ktorá sa Vám bude zdať príjemná. Podľa výkonu môže masáž vyvolávať pocity od jemného chvenia až po silné rázy do povrchu tela.

5) Čo sú to "lepivé" elektródy, ako sa používajú a ako dlho vydrží?


Lepivé elektródy patria k spotrebnému tovaru a zaisťujú dobrý kontakt elektrických impulzov s povrchom tela. Pre tento účel je ich povrch opatrený zvlášť hygienicky nezávadnou gélovou vrstvou s mierne lepivým povrchom, ktorý dobre priľne k pokožke a ľahko sa späť odlepí bez zanechania stôp lepivosti. Po niekoľkých použití je vhodné povrch utrieť vlhkou handričkou, prípadne so slabým mydlovým roztokom.
Po použití sa elektródy prilepia z oboch strán späť na odkladaciu doštičku. Takto udržiavané elektródy vydržia 20-30 cyklov použitia. Náš servis ponúka na predaj náhradné elektródy v cene 6,00 EUR za 1 pár.

6) Neznižuje sa výkon pri súčasnom použití oboch funkcií?


Výkon žiadnej z oboch funkcií sa pri súčasnom použití neznižuje, pretože sú zabezpečené stabilizátory výkonu. Dochádza len k rýchlejšiemu vybitiu batériového zdroja, ale strata energie nie je veľká.

C / VŠEOBECNÉ OTÁZKY


1) Sú prístroje schválené na predaj v EÚ?


Áno, prístroje vyhovujú európskym požiadavkám stanoveným v smernici "Rady pre zosúladení právnych predpisov členských štátov", ktorá sa týka zdravotných prístrojov a označuje sa: 93/42/EEC. Takto schválené zdravotné prístroje sú označené CE a je im udelené číslo.
KX Laser obdŕžal CE 0434. Certifikát vydala nórska certifikačná autorita pri nórskom ministerstve zdravotníctva pod číslom 2006-OSL-MDD-0303.
Na webovej stránke "Certifikáty" sa po kliknutí ikony zobrazí detail.

2) Dostali prístroje medicínsky certifikát?


Áno, prístroje vlastnia dva certifikáty vystavenej pekingským členom certifikačného systému pre certifikáciu zdravotných prostriedkov (Hua Guang Certification). Certifikácia je vykonaná podľa medzinárodne platného štandardu - ISO 13485:2003 a ISO 9001:2000 a je doložená v časti "Certifikáty".

3) Boli s prístrojmi vykonali klinické vyšetrenia?


Prístroje boli dlhodobo klinicky skúšané pred uvedením do predaja. Výsledky niektorých skúšok sú k nahliadnutiu na webových stránkach "Odborné štúdie", kde sú naše prístroje KX L farebne zvýraznené.

4) Sú KXL registrované ako zdravotné prístroje?


Prístroje sú registrované ako zdravotnícka pomôcka na Ministerstve zdravotníctva ČR s Reg.č. 3930A/2010 a v Štátnom ústave pre kontrolu Liečiv (ŠUKL) na SLOVENSKU s kódom P85651.

5) Sú prístroje patentované?


Prístroje sú patentované celou radou patentov, ktoré sú uvedené v manuáloch k jednotlivým prístrojom a na obalovej krabici výrobku.

6) Má výrobok KX Laser právne zastúpenie v EÚ?


Právnym zástupcom KXL v EÚ je spoločnosť Wellkang Limited so sídlom v Londýne (pozri certifikáty).

7) Ako je preukázaná zhoda?


Zhoda je preukázaná výrobcom a výhradným dovozcom pre SR a ČR. Obidva doklady sú k nahliadnutiu v časti "Certifikáty"

8) Prístroje sú vyrobené v Číne, nemajú druhoradú kvalitu?


V prvom rade je nutné podotknúť, že Čína nie je už tá krajina, ktorou bola ešte pred pár rokmi. Čínska pracovitosť a dynamický priemyselný rozvoj je teraz vzorom pre celý svet. Pokiaľ sa týka kvality tohto prístroja, je prvotriedny, lebo výrobca je viazaný k dodržiavaniu kvality certifikátov ISO 9001 a ISO 13485.
Po dobu 3 rokov predaja sa nevyskytla jediná závažná reklamácia a prístroje s každodennou prevádzkou nemožno po tejto dobe takmer rozoznať od nových.

9) Aká je životnosť prístroja?

Životnosť prístroja je udávaná 5 rokov, avšak podľa doterajších skúseností pracujú bez porúch aj oveľa dlhšie. Výkon lasera sa zmenšuje len nepatrne a laserovú hlavicu je možné kedykoľvek vymeniť

10) Aký je rozdiel medzi KXL a konkurenčným prístrojom?

Porovnanie technických, výkonnostných a užívateľských parametrov vrátane komentára je vykonané v prehľadnej tabuľke tu

 

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare