Liečba psoriázy

Prístroj bol poskytnutý zo skúšobnej série známemu - liečiteľovi, s ktorým som v neustálom kontakte a preto môžem všetko doložiť na základe vlastných porovnaní.

Pán XX je 55 rokov starý a s lupienkou bojuje so striedavými úspechmi už 38 rokov. Prejavovala sa u neho najmä na predlaktiach s typickými chrastami o veľkosti 5-10 cm a vo vlasových častiach hlavy pozdĺž uší.

Prístroj chcel pôvodne zabezpečiť pre svojich pacientov, ale s ich súhlasom ho pri testovaní vyskúšal tiež na sebe. Navštevujem tohto pána v pravidelných dvoj až trojtýždňových intervaloch. Prístroj som mu odovzdal koncom novembra 2009. Pri mojej návšteve za dva týždne mi ihneď začal ukazovať svoje predlaktia, kde zostala namiesto chrást iba začervenaná hladká pokožka.

Tento pán uviedol, že nemal veľa času a že prístroj použil 4x-5x!

Pri mojej ďalšej návšteve za 14 dní mal už skôr postihnuté miesta úplne hladké, bez akýchkoľvek stôp lupienky, vrátane predtým postihnutých miest vo vlasoch. Od tejto doby až do súčasnosti nedošlo k recidíve.

Priznám sa, že som bol veľmi prekvapený tak rýchlou reakciou na liečbu KX Laserom a táto naša prvá skúsenosť s prístrojom nás veľmi povzbudila a potvrdila vysokú účinnosť prístroja a správnosť jeho voľby.

K tomuto prípadu je nutné poznamenať, že takáto rýchla reakcia organizmu môže byť výnimočná s ohľadom na vyliečenú osobu, ktorá je liečiteľom a dodržiava zdravý životný štýl. Napriek tomu však účinnosť na túto chorobu je nesporná a bola preukázaná aj u ďalších pacientov aj keď pomalším ústupom ako v popísanom prípade.

Ing. L.Staněk

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare