KX Laser GX2000A - Všeobecný   popis

 

Tento prístroj je zhotovený na základe modernej laserovej medicíny a čínskej akupunktúrnej teórie.

Jeho konštrukcia je kombináciou polovodičového laseru a nízkofrekvenčnej pulzácie a má zdravotnú a ošetrovateľskú funkciu. Je riadený mikro počítačom s modrým pozadím LCD obrazovky, výstup laseru je dynamicky nastaviteľný.

Vo vnútri sú umiestnené nabíjacie batérie, ktoré sú rovnaké ako adaptér  a sú použiteľné na celom svete s AC/DC elektrickým prúdom.

 

 

Mechanizmus liečenia

Laserový ožarovač nosnej dutiny: Ožarovanie sa realizuje laserom s vlnovou dĺžkou 650nm. Laser ožaruje sympatické a parasympatické nervy nosnej dutiny, sťahuje a rozširuje krvné cievy nosnej sliznice, čo prispieva k lepšej cirkulácii krvi v hlave i celom tele a tím tiež vyvoláva liečebný efekt pri srdečno cievnych ochoreniach.

Nízkofrekvenčná pulzácia: Cielenie pôsobí na akupunktúrne body alebo ovplyvňuje časti povrchu tela, čo stimuluje nervy svalových tkanív, zlepšuje krvný obeh, prečisťuje meridiány, odstraňuje bolesť a eliminuje alebo odstraňuje choroby.

 

Spôsob použitia

● Ožarovanie nosnej dutiny laserom je určený na liečenie hyperlipidémie, mozgových infarktov a ďalších srdcových a mozgovo cievnych  príhod.

●Nízkofrekvenčná pulzácia prečisťuje meridiány, zlepšuje krvný obeh, odstraňuje a lieči rôzne akútne a chronické bolesti.

Nízkofrekvenčná pulzácia – Parametre pulzačná frekvencia, princíp pôsobenia

Nízkofrekvenčný pulzačný

režim

Nízkofrekvenčná pulzácia

frekvenčný rozsah
Pôsobenie
Cykle
(cykl)

3 druhy cyklov

každý 3 min.

Rozsah frekvencie:

1 ~ 100Hz

Zdravotná starostlivosť, odstránenie bolesti, stimulácia sťahovania svalstva, zlepšovanie cirkulácie krvi, obnovenie pohybovej

funkcie, prečistenie meridiánov, zlepšení cirkulácie krvných častíc, redukcia napätia sympatických nervov,

odstránenie a ošetrenie rôznych akútnych a chronických bolestí
Tap
(klepanie)

1 ~ 25Hz

Odstránenie bolesti, stimulácia sťahovania svalstva,

zlepšení cirkulácie krvi,

zlepšení pohybových funkcií

Massage
(masáž)


Knead
(hnetenie)


50 ~ 75Hz

75 ~ 100Hz

 

Prečistenie meridiánov, zlepšení cirkulácie krvných častíc, redukcia napätia sympatických nervov, odstránenie a ošetrenie rôznych akútnych a chronických bolestí

 

 


Bezpečnostné informácie

Je zakázané aplikovať prístroj:

  1. 1. Pacientom s krvácaním z nosa a s alergiou na laser, s diabetickými     patologickými zmenami sietnice alebo s krvácaním oka. Ženy pri menštruácii
  2. 2. Pri nízkofrekvenčnej pulzácii pacientom s akútnymi      ochoreniami niektorými zhubnými nádormi  majúcimi sklon ku krvácaniu, v tehotenstve alebo s kardiostimulátormi. Väčšia opatrnosť je na mieste  pri  pacientoch s cukrovkou.

!Výstraha:

1. Nepoužívať nízkofrekvenčnú pulzáciu spolu s nasledujúcimi elektrickými lekárskymi prístrojmi:

1.Umelé náhrady srdce, pľúc a ďalších život udržujúcich častí

2. ECG  atd.

2. Výstraha pre laserové ožarovanie:

1. Pacienti s akútnym srdcovým infarktom, mozgovo cievnymi príhodami,

so závažnou traumou, pacienti s labilným stavom po operácii alebo

pri krvácavosti by mali informovať lekára pred použitím.

2. Pri prvom použití sa môžu objaviť niektoré nasledujúce symptómy:

- Pretože sa zlepšuje krvná cirkulácia hlavne v mozgu, niekomu sa môže

slabo zatočiť hlava.

- krvný tlak sa ustáli v krátkom čase

- mierny výtok z nosnej dutiny

Toto všetko je normálne a tieto príznaky rýchlo zmiznú. Môžete znížiť výkon laseru a vypiť pohár vody. Telo sa zotaví v krátkej dobe.

3.Výstraha pre nízkofrekvenční ošetrenie

1.Neužívat prístroj blízko vysokofrekvenčného zariadenia alebo spúšťať v blízkosti mikrovlného zariadenia (asi1m).

2. Osoby s citlivou pokožkou alebo abnormálnou musia byť opatrné pri používaní prístroja. Napr. pri kožnej alergii.

3. Deti (mladšie ako 12 rokov) nesmú prístroj na liečbu používať.

4. Pacienti so mozgovo cievnymi príhodami nesmú elektródy prikladať

na mozog.

5 .- nestimulovať dutinu krčnej tepny

- pre zabránenie prenosu infekcie nepoužívať tú istú elektródu alebo nosnú krytku spoločne s inými osobami

- nepoužívať prístroj pre iný ako liečebný účel

4. Nasledujúci ľudia môžu prístroj používať pod dohľadom a s pomocou ošetrovateľa:

1. starí ľudia

2. s ochoreniami zmyslových orgánov, napr. zraku alebo poškodenie sluchu

3. s poškodením rúk

4. pacienti v lekárskom ošetrení postihnutí poškodením pamäti, so zníženou

chápavosťou a schopnosťou obsluhy prístroja

5. s poškodeným vedomím

6. s nepohyblivými končatinami

Ak sa objavia niektoré symptómy pri liečbe, prerušte liečbu a informujte  lekára.

 


Upozornenie: Vo vyššie uvedenom opise prístroje môžu nastať menšie zmeny v dôsledku inovácie prístroje, ktoré nebudú zodpovedať súčasnému stavu.

Pri použití sa riaďte "Návodom na použitie" dodávanom spolu s prístrojom.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare