Vítame Vás na stránkach, ktoré by Vás mali zaujať, najmä preto, že Vám ponúkajú návod, ako sa uzdraviť, pokiaľ ste nemocní, alebo ako si zlepšiť kvalitu života, pokiaľ sa chcete postarať o Vaše zdravie i v budúcnosti.

Pokiaľ si zaobstaráte prístroj KX Laser, ihneď zistíte jeho významný vplyv na zlepšenie Vašich zdravotných problémov, telesnej a duševnej kondície – nielen u seba, ale aj u Vašich blízkych, ktorí môžu prístroj spolu s Vami využívať.

Prístroj KX Laser bude vždy k dispozícii a bude sa stále starať o Vaše zdravie. KX Laser Vám prináša nový spôsob ožarovania krvi cez nosnú dutinu, ktorý je použitý u všetkých typov prístrojov a nízkofrekvenčnú pulzačnú masáž ako doplnkovú funkciu u prístrojov GX 2000 AGX 2000 B. Obidve tieto funkcie je možné využívať oddelene, alebo aj súčasne a obidva majú spoločný cieľ: zlepšenie zlého stavu krvi, jej cirkulácie a nastavenie správnej funkcie tela a všetkých orgánov. Zdravá krv je totiž základom nášho zdravia, jej zlý stav je príčinou mnoho chorôb a onemocnení.

Hlavné terapeutické účinky

Vyššie uvedené terapeutické účinky majú náväznosť na liečbu jednotlivých zdravotných problémov a nemocí - viď odkazy v texte alebo v postrannom stĺpci

 

Laserové ožarovanie krvi pôsobí:

 • aktiváciu krvných enzýmov
 • aktiváciu metabolizmu
 • znižovanie hladiny tukov, glukózy a LDL cholesterolu
 • znižovanie viskozity krvi a tým zlepšenie krv. obehu
 • odstránenie nežiaducich obalov červených krviniek, krvinky znovu získavajú záporný náboj a oddeľujú sa od seba, získavajú lepšiu deformovateľnosť a tým schopnosť preniknúť do najužších ciev (zlepšuje sa prekrvenie)
 • krvinky získavajú lepšiu schopnosť prenášať kyslík a odstraňovať CO2 z krvi a tkanív uľahčuje sa dýchanie
 • postupne sa normalizuje krvný tlak
 • čistia sa usadeniny na vnútorných stenách ciev
 • rozpúšťajú sa tromby a minitromby
 • zlepšuje sa výživa tela vitamínmi, minerálmi, okysličenie krvi a dochádza k lepšiemu odstraňovaniu vylučovaných látok z metabolizmu
 • zlepšuje sa spaľovanie glukózy
 • posilnenie imunity
 • zlepšuje sa pamäť a odstraňujú sa sklerotické javy
 • zlepšuje sa činnosť mozgu, čo má vplyv na mnoho súvisiacich diagnóz

Nízkofrekvenčná pulzácia pôsobí na:

 • stimuláciu nervov svalových tkanív
 • zlepšeniu krvného obehu
 • prečisteniu meridiánov (podľa čínskej medicíny)
 • odstránenie chronických a akútnych bolestí
 • stimulácia akupunktúrnych bodov (podľa čínskej medicíny)
 • úľavu na postihnutých miestach

Je možné, že vo Vás široký rozsah pôsobnosti KX Lasera vzbudzuje určitú nedôveru v tak širokom spektre účinnosti. Je to spôsobené tým, že krv ovplyvňuje celý náš organizmus od jednotlivých buniek a tkanív až po funkciu všetkých orgánov. A pretože KX Laser pôsobí na zlepšenie jeho nedobrého stavu, zároveň tým pozitívne ovplyvňuje všetky potiaže, nemoci a choroby, ktoré so zlým stavom krvi akokoľvek súvisia.

Preto je taktiež možné pri použitiu KX Lasera odstrániť niekoľko zdravotných problémov súčasne. Pokiaľ budete napr. chcieť znížiť svoj vysoký krvný tlak, zároveň sa Vám zníži vysoký obsah cukru v krvi, odstráni vysoká hladina nežiaduceho LDL cholesterolu, príp. sa Vám zlepší pamäť, alebo odstránia kŕčové žily, migréna, alergie, astma atď. Hlavné terapeutické účinky sú uvedené v časti „Použitie“.

KX Laser nepôsobí so zameraním na určitý orgán v tele, ale tým, že lieči krv, lieči širokoplošne. Je dôležité si tiež uvedomiť, že náprava je dlhodobá, pretože odstraňuje príčinu zdravotného problému, na rozdiel od medikamentóznej liečby, ktorá pôsobí cielene na určité orgány a odstraňuje iba následky vzniknutého zdravotného problému.

Pomocou KX Lasera ponúkame modernú, účinnú a lekársky potvrdené riešenie zdravotného stavu a to nielen nemocným, ale aj tým, ktorí pristupujú zodpovedne k svojmu zdraviu z hľadiska prevencie. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či svoje zdravie zverí iba lekárom a predpísaným tabletám, alebo či súbežne bude využívať KX Laser, ktorý presvedčí lekára na základe pozitívnych výsledkov o nadbytočnosti chémie a dávkovanie zníži alebo celkom vylúči.

Pokiaľ by sme mali adresovať komu je predovšetkým KX Laser určený, musíme konštatovať, že okrem skupiny osôb s uvedenými chorobami má prístroj ešte širšie uplatnenie pre celkom zdravých ľudí, ktorí však v dôsledku náročného zamestnania potrebujú zvládať stresové situácie (manažéri, riaditelia, vedúci pracovníci) alebo potrebujú byť svieži (vodiči), potrebujú zvýšiť aktiváciu mozgových buniek (študenti), príp. musia podať mimoriadny fyzický výkon (športovci).

Kontraindikácie:

Všetky kontraindikácie pri použití KX Lasera sú podrobne uvedené v časti Popis prístroja – bezpečnostné informácie.

Všeobecne platí zákaz používania lasera u pacientov s krvácaním z nosa a s alergiou na laser, s diabetickými patologickými zmenami sietnice alebo s krvácaním oka. Tiež u žien počas menštruácie.

Nízkofrekvenčnú pulzáciu nesmú používať pacienti s akútnymi onemocneniami, s niektorými zhubnými nádormi majúci sklon ku krvácaniu, počas tehotenstva alebo s kardiostimulátormi. Väčšia opatrnosť je na mieste u pacientov s cukrovkou.

Prístroj môžu používať pacienti všetkých vekovým kategórií, okrem detí mladších ako 12 rokov; u osôb starších so zníženou schopnosťou vnímania je potrebný dohľad.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare