Astma a alergie

Alergia je neúmerná reakcii tela na podnety, ktoré iným ľuďom nevadia. Ako ochranu na tieto podnety, ktorými sa organizmus cíti ohrozený, uvoľňuje imunitný systém látku, ktorá sa nazýva histamín a ta vyvoláva kýchanie, svrbenie a ďalšie alergické prejavy.
Najčastejším druhom alergie je senná nádcha, ktorou trpí asi pätina populácie. Môže ju vyvolať zvieracia srsť, prach v domácnosti, roztoče, plesne a pod.
Alergie na potraviny sa vyskytujú ojedinele, skôr u detí než u dospelých. Po 3.veku obvykle miznú. Medzi najčastejšie potraviny, ktoré môžu vyvolať alergiu, patria napr. oriešky, vajíčka a mlieko. Najsilnejšia býva alergická reakcia na morské plody a arašidy, ktorá sa vo vzácnych prípadoch môže prejaviť šokom, niekedy má dokonca smrteľné následky; liečba spočíva v aplikácii adrenalínovej injekcie. Tieto alergie väčšinou pretrvávajú aj v dospelosti. Veľmi nebezpečné až fatálne bývajú také reakcie na niektoré látky  ako napr. na penicilín a na bodnutie hmyzom.
Astmou trpí približne každý pätnásty človek. Je to ochorenie priedušiek, ktoré sú zápalom zmenené. Väčšinu času môžete dýchať normálne, problém začína pri astmatickom záchvate, kedy sa priedušky zduria, naplnia sa hlienom a svaly okolo nich sa zovrú, takže vzduch nemôže voľne prenikať do pľúc. Prejaví sa to kašľom, sipením a pocitom dušnosti. Astmatický záchvat môže vzniknúť náhle, môže trvať niekoľko minút, alebo aj deň či omnoho dlhšie.
Astma je chronické ochorenie. Znamená to, že sa jeho príznaky, ktoré obvykle začínajú už v detstve, budú čas od času prejavovať po celý život. U niektorých etnických skupín býva jeho výskyt väčší. Často príznaky astmy zmiznú v puberte, v dospelosti sa však môžu znovu objaviť.
KX Laser má stimulačný účinok na beta-andrenergické receptory bronchiálnych tkanív, normalizujúci účinok na funkčnú aktivitu najdôležitejších imunokompetentných buniek perifernej krvi a na zvýšenie koncentrácie imuno-globulínu. To všetko vedie k výraznému (až dvojnásobnému) zníženiu užívania liekov, pričom vyliečenie sa dosahuje až u 77% nemocných. Značne sa tiež predlžuje doba medzi prechodným zánikom choroby.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare