Vysoký cholesterol LDL

Zvýšená hladina cholesterolu a poruchy metabolizmu ďalších tukov sú onemocneniami hromadného výskytu. Predstavujú jeden z najrizikovejších faktorov aterosklerózy a ich komplikáciou, napríklad srdcovým infarktom, cievnou mozgovou príhodou alebo nedokrvenosťou dolných končatín. Hlavným problémom je, že poruchy metabolizmu tukov nebolia! Za zvýšenú hladinu cholesterolu považujeme koncentráciu v krvi vyššej než 5 mmol/l a je s ňou zároveň spojená taktiež zvýšená hladina ostatných tukov v krvi, hlavne triglyceridov alebo LDL cholesterolu.

Pokiaľ sa vyskytuje vyššia hladina cholesterolu aj triglyceridov, nazýva sa tento stav hyperlipoproteinémia (HLP), čo je najbežnejší prípad.
Tuky v krvi kolujú vo forme lipoproteínov. V týchto časticiach sú tuky viazané na bielkoviny. Existuje niekoľko druhov lipoproteínov. Niektoré transportujú tuky, predovšetkým cholesterol, z ciev do pečene. Tam je využívaný pre tvorbu dôležitých látok. Cholesterol v týchto časticiach sa nazýva HDL cholesterol. Je to „dobrý“ cholesterol, ktorého by sme mali mať nad 1 mmol/l. Naopak z pečene do ciev nesú lipoproteiny LDL cholesterol, ktorý sa dobre a ľahko usadzuje v cievach. Dôsledkom tohto procesu je zužovanie ciev – arteroskleróza. Väčšina HLP je primárna, to znamená, že sú geneticky podmienené. K ich rozvinutiu dochádza väčšinou až pod vplyvom vonkajšieho prostredia, najčastejšie pri prejedaniu, obezite, nesprávnej výžive a fyzickej neaktivite. Sekundárna HLP je dôsledkom iného ochorenia, ktoré zasahuje do metabolizmu tukov.
Na základe dlhodobých skúseností prístroj KX Laser významne znižuje hladinu LDL cholesterolu s dlhodobým účinkom a znižuje tak vyššie uvedené riziká prameniace z jeho vysokej hladiny v krvi.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare