Pojmy - skleróza:

  • 1. stvrdnutie tkanív, často neskorší následok zápalového, alebo degeneratívneho procesu. „ Stvrdnutie“ stien tepien – ateroskleróza.
  • 2. Laický výraz pre poruchu pamäte až demencie, ktorých príčinou je často ateroskleróza
  • 3. Skleróza mozgovomiešna – roztrúsená skleróza

Ateroskleróza je degeneratívne ochorenie cievnej steny. Je to dlhodobý proces, pri ktorom dochádza k tuhnutiu cievnej steny a zužovaniu jej priesvitu. Tvoria sa tzv. aterosklerotické pláta, pripomínajúce nánosy nečistôt v starých vodovodných trubkách. Dôsledkom tohto zúženia je nedostatočné prekrvenie orgánov, s ktorým je daná cieva prepojená .

Aterosklerotické postihnutie mozgových ciev vedie s pribúdajúcim vekom k zhoršenému prekrveniu mozgu. Najcitlivejšie a teda aj najskôr zareagujú pamäťové bunky, ktoré sú najviac závislé na kyslíku a príjme živín. Dôsledkom je častejšie zabúdanie – „skleróza“. Toto ochorenie nie je však bohužiaľ jediným dôsledkom aterosklerózy. Omnoho častejšie sú následky oveľa vážnejšie. Vo väčšine civilizovaných krajín je ateroskleróza najčastejšou príčinou úmrtia. Spôsobuje väčšinu srdcových aj mozgových príhod a pritom ešte pred sto rokmi bola vzácnou a neprebádanou chorobou. Príčinou aterosklerózy je ukladanie tukových látok – predovšetkým cholesterolu - do stien našich ciev. V skorších fázach choroby sa v cievach tvoria tzv. tukové pruhy. Tieto zmeny sú však ešte plne zvratné. Pri dlhodobo zvýšenej hladine cholesterolu dochádza však už k nezvratnej prestavbe steny. Cievy nielen tvrdnú, ich stena hrubne, vznikajú na nej tuhé, tukové nánosy – tzv. aterosklerotické pláty. Pláty zužujú priechod a bránia normálnemu pretoku krvi.
Hlavnou podmienkou tvorby týchto zmien je vyššia hladina cholesterolu v krvi a najčastejšou príčinou zvýšenej hladinu cholesterolu je jeho zvýšený príjem v potrave.
Ateroskleróza sa rozvíja pomaly a nenápadne. Tuky sa potichu usadzujú do cievnych stien a zužujú ich priechodnosť, bez toho aby sme na sebe pociťovali akúkoľvek zmenu. Pokiaľ zúženie dosiahne kritické hodnoty, alebo dôjde k prasknutiu pláta, vzniknú príznaky, ktoré len tak neprehliadnete. Prejavy aterosklerózy sú potom veľmi rozmanité a závisí na oblasti, v ktorej sa postihnutá cieva vyskytuje.

Pokiaľ sa jedná o postihnutie koronárnej tepny srdca, môže dôjsť k srdcovému infarktu. Pri infarkte sa znižuje dodávka kyslíka a živín ku svalovým bunkám srdca. Dochádza k srdcovej ischémii (nedokrveniu tkanív). Následkom je postihnutie až odumretie svalových buniek a ich náhrada neplnohodnotným tkanivom, alebo jazvou. Srdcový infarkt sa najčastejšie prejaví náhlou bolesťou na hrudi, niekedy vystreľujúcou do ľavej paže, pocitom dušnosti a úzkosti. Rozsah následkov vždy závisí na druhu postihnutej srdcovej tepny a na jej priemere. Pokiaľ je nedokrvenie iba dočasné, vzniká prechodná ischémia, ktorá sa prejaví prechodnými bolesťami na hrudi a dušnosťou ustupujúcou spravidla po chvíľkovom upokojení, alebo tablete nitroglycerínu. Tento stav sa nazýva angina pectoris a je spravidla predstupňom srdcového infarktu. Čím väčšia tepna, tým je zasiahnutá väčšia oblasť svalstva srdca a tým sú aj závažnejšie zdravotné dôsledky. Infarkt myokardu je v Slovenskej republike jednou z najčastejších príčin ochorení a úmrtnosti najmä mužov v strednom veku. Mozgová mŕtvica je ďalšou komplikáciou aterosklerózy. Postihnutie je lokalizované do cievneho riečišťa mozgu. Postihuje najmä starších pacientov. Rovnako ako v prípade infarktu myokardu (srdcového svalu) aj tu dochádza k uzáveru tepny a následnej nedokrvenosti mozgu. Na rozdiel od postupného uzatvárania ciev spôsobujúceho „sklerózu“, je tu príčinou uzáver náhly. Podľa oblasti, ktorá je zasiahnutá uzáverom, vznikajú príslušné neurologické príznaky. Najčastejšími príznakmi sú: strata vedomia, strata citlivosti niektorých časti tela, strata hybnosti končatín, poškodenie mimiky obličaja apod. Rozsah postihnutia je rôzny. Zmeny môžu byť i nevratné. Miernejším prejavom je takzvaný tranzitorný ischemický atak (TIA), ktorý sa prejaví chvíľkovým bezvedomím a žiadnymi, prípadne rýchle sa upravujúcimi zmenami hybnosti, reči či cítenia.

Ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) je ochorenie tepien dolných končatín. Zúženie priechodu ciev vedie k charakteristickým príznakom. Pacienti si najčastejšie sťažujú na namáhavú bolesť, ktorá donúti pacienta prerušiť chôdzu. Neskôr sa objavujú aj bolesti dolných končatín, končatina je studená, mizne ochlpenie, často nachádzame plesňové postihnutie nôh. Dlhodobá nedokrvenosť vedie ku vzniku kožných defektov, ktoré sa zle hoja. V prípade úplného tepnového uzáveru je dolná končatina ohrozená tzv. gangrénou - odumretie tkanív s následnou infekciou. Tento stav často končí čiastočnou amputáciou končatín. Príčinou aterosklerózy je predovšetkým vysoká hladina cholesterolu. Ako ju na sebe poznáme? Vysoká hladina cholesterolu sa môže prejaviť výskytom usadenín pod kožou. Poznáte ich ako malé žlté vankúšiky na viečkach a nad šľachami. Tento príznak však nie je spoľahlivý, preto je vhodnejšie dať prednosť pravidelnému vyšetreniu cholesterolu z krvi u svojho lekára.

Ako pomôcť pri náhlych stavoch

Prvú pomoc vyžadujú stavy popísané v časti „aké sú príznaky“. Tieto stavy sú väčšinou náhle a závažné, vyžadujú preto včasnú lekársku pomoc. Najväčší význam prvej pomoci má predovšetkým včasný zásah pri srdcovom infarkte a anginy pectoris. Rýchle podanie preparátu na báze nitroglycerínu – vo forme spreja, alebo tablety pod jazyk – významne znižuje riziko úmrtia aj neskorších následkov.

Ako môže pomôcť KX Laser:

Veľmi vhodné je zahájiť liečbu ešte pred vznikom komplikácií. KX Laser môže zlepšiť metabolickú schopnosť a prenos kyslíka červenými krvinkami, aktivitu membrány červených krviniek Na+K+ATP enzýmov, celkovo znížiť viskozitu krvi, zlepšiť hemoreologické vlastnosti a mikrocirkuláciu, zlepšiť aktivitu SOD, zabrániť škodám spôsobenými voľnými radikálmi, regulovať imunitný stav. Tým sa zlepšujú mozgové ischemické prietokové pomery, čo hrá dôležitú úlohu pri liečbe skleróz všetkých typov.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare