Vysoký krvný tlak (hypertenzia)


Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia sa často nazýva „tichý zabijak“. V mnohých prípadoch nemoc postupuje bez akýchkoľvek zjavných varovných príznakov.
Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí proti cievnym stenám pri prietoku telom. Behom dňa sa krvný tlak bežne zvyšuje alebo klesá v závislosti na vašej činnosti alebo nálade. Pokiaľ je však väčšinou času vysoký, srdce sa preťažuje a vaše zdravie môže byť ohrozené. Vysoký krvný tlak je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením. Je hlavnou príčinou infarktu myokardu a náhlej mozgovej príhody. Optimálna hodnota krvného tlaku je podľa individuálneho zdravotného stavu 110/70 – 135/85.
Vo väčšine prípadov nie sú príčiny vysokého krvného tlaku objasnené, známe sú však rizikové faktory, ktoré je možno napr. pomocou KX Lasera ovplyvniť. KX Laser ožarovaním krvi a krvných zložiek spôsobuje spriechodnenie ciev odstránením zhlukov červených krviniek spojených tukmi, cholesterolom a rôznymi nečistotami. Tieto nežiaduce nečistoty a zhluky sa usadzujú na vnútorných stenách ciev, ktoré sa tým zužujú a rastie krvný tlak. Pri vysokom krvnom tlaku vznikajú problémy s okysličovaním organizmu, pretože schopnosť červených krviniek prenášať kyslík je znížená.
KX Laser pôsobí na červené krvinky, odstraňuje u nich balastný obal a robí ich pružnejšími s lepšou schopnosťou prenášať kyslík a odstraňovať prebytočný kysličník uhličitý. Zároveň aktivuje metabolizmus a štiepenie tukov, rozširuje cievy a tým spôsobuje zníženie tlaku.
Normalizácia tlaku pomocou KX Lasera je postupná a vyžaduje dlhšiu dobu, v celku niekoľko mesiacov.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare