Zrak

Oko je zložitý zmyslový orgán, ktorý tvorí obraz pomocou signálov prenášaných zo sietnice do mozgu. Sietnica obsahuje nervové bunky, ktoré prijímajú obraz a prenášajú ho pomocou zrakových nervov do mozgu, ktorý vytvára videný obraz. Prednú očnú komoru vyplňuje číra tekutina nazývaná ako komorový mok. Tento mok preteká prednou očnou komorou a zásobuje ju živinami a odstraňuje pri vytekaní odpadové látky. Táto prívodná a odpadová cesta je veľmi dôležitá pre dobrý zrak, pretože pri jeho upchaniu sa preruší látková výmena a dôjde k zhoršeniu prenosu obrazu.
Okrem očnej komory je na prísunu kyslíku a živín závislé samotné oko spolu s očnými svalmi a očnými nervami a ich zásobovanie je zaistené veľkým množstvom drobných kapilár. Pokiaľ nepracuje správne tento systém kapilár v dôsledku aterosklerózy, alebo napr. cukrovky, je oko zle okysličované a vyživované, čo má okrem iných faktorov, nepriaznivý dopad na správnu funkciu oka.
KX Laser vďaka svojím známym schopnostiam, ako je úprava hemoreologických vlastností krvi, dokáže zlepšiť mikrocirkuláciu spolu s lepším prenosom kyslíka do oblasti tých najtenších kapilár a pomáha tak lepšiemu prekrveniu najmä sietnice a lepšej výžive očných nervov.
Pravidelným používaním KX Lasera dochádza k zlepšeniu videnia a k odstráneniu niektorých očných chorôb.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare