Účinnosť prístrojov KX Laser

Okamžitá zmena po prvom ožiarení dvojitým žiaričom prístroja KXL GX-2010A1
(Obrázky z mikroskopu)

krvné vzorky jednej osoby pred ožiarením

 

Dva krvné vzorky tej istej osoby po ožiarení v dĺžke 20 min.

 

Krvný obraz 2 osôb pred a po dvojtýždňovej liečebnej kúre


Vzorky krvi 2 osôb pred liečebnou kúrou


Vzorky krvi tých istých osôb po liečebnej kúre za 14 dní

 

Vysvetlenie:

Vzorky krvi pred použitím ukazujú na zlý stav krvi. Červené krvinky sú v zhlukoch v dôsledku zväčšenej hustoty (viskozity) krvi, sú obalené tukovými vrstvami a cholesterolom a strácajú pružnosť a schopnosť viazať kyslík a oxid uhličitý. Táto situácia má za následok znížené množstvo kyslíka v organizme, zvýšené množstvo tukov, cukrov a cholesterolu v krvi. Zároveň je sťažený prietok krvi, predovšetkým v najtenších kapilárach a výkon srdca sa musí zvýšiť, aby bol prekonaný väčší odpor a zaručený krvný obeh. V niektorých nedostatočne okysličených oblastiach môže dochádzať k problémom s krvnou cirkuláciou a to môže vyvolať ischemickú srdcovú chorobu, srdcový infarkt, mozgovú mŕtvicu atď.

Ako je zrejmé zo vzoriek po použití prístroja KX Laser, ihneď dochádza k viditeľnému zlepšeniu vlastností krvi. Energia fotónov z laserového ožiarenia krvi spôsobuje aktiváciu enzýmov, čo má vplyv na rozpúšťanie lipidových vrstiev a cholesterolu, odlupuje sa lipidová vrstva obaľujúca červené krvinky a tým sa zlepšuje ich funkcie v prenášaní kyslíka. Okrem toho sa obnovuje negatívny náboj na povrchu červených krviniek, ktorý zabezpečuje ich vzájomné oddeľovanie za účelom zachovania maximálnej funkčnej plochy pre prenos kyslíka a oxidu uhličitého.

Okamžitý účinok týchto pozitívnych zmien je viditeľný ihneď po ožiarení, avšak pri dlhodobých zdravotných problémoch je potrebné dlhšie obdobie liečby ožarovaním k tomu, aby náprava mala trvalý charakter.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare