Úprava metabolizmu

Z okruhu testovania prístroja uvádzame prípad 51 ročného muža, ktorý sa ponúkol pre zapožičanie prístroja vykonávať pravidelnú liečbu podľa našich pokynov a výsledky meraní nám v spolupráci s lekárom poskytnúť.
Zlý metabolizmus tohto muža bol zistený náhodne po jeho návrate z cudziny, kedy sa podrobil preventívnej prehliadke na prenos nákazlivých chorôb.
Na základe podozrenia na zvýšenú hladinu cholesterolu a cukru v krvi a bol na odporúčanie praktického lekára poslaný na rozbor krvi, kde mu boli namerané tieto hodnoty:
sérum
S GLU 7.1 mmol / l
tuky
S CHOL 7.8 mmol

Dňa 10.11.2009 začalo liečenie prístrojom KX Laser, hodnoty boli merané každý mesiac s týmito výsledkami:
XII/2009, I/2010, II/2010, III/2010
S GLU 7.0 6.9 5.9 5.4
(Mmol / l)
S CHOL 7.5 6.9 6.0 5.7

Okrem jasného zlepšenia metabolizmu, kedy v priebehu liečby neboli užívané žiadne medikamenty, si testovaná osoba chválila zlepšenie celkového zdravotného stavu, zmiznutie pocitu únavy, lepší spánok.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare